Föreningen

Föreningen
som är ideell har till ändamål att utforska, dela, stödja och (upp)leva läran om de tre juvelerna nämligen: Buddha,(det uppvaknade sinnet),  Dharma, (undervisningen), Sangha, (gemenskapen med likasinnade) genom att tillhandahålla meditationskvällar och retreater.
Sedan 2013 är föreningen med i SBS, Sveriges buddhistiska samarbetsråd – http://www.buddhism-sbs.se/frameset.html Att utöva insiktsmeditation går bra oavsett om man har en tro eller inte. Man behöver inte byta religion för att komma och meditera med oss, alla är välkomna. Introduktion till nya vänner ges första måndagen i varje månad.

Bli medlem: 

Du blir medlem i 3 juvelers ideella förening genom att betala  valfri medlemsavgift en gång om året
till plusgiro nr. 40 49 28 – 4 
Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer
samt e-postadress.

Din medlemsavgift gör det möjligt för verksamheten att anordna retreater,
bjuda in lärare och hyra lokaler för meditativ samvaro.

Vill du få  nya uppdateringar till din e-post – maila oss: 3juveler@gmail.com

Kommentarer inaktiverade.