Föreningen

Föreningen 3juveler

som är ideell har till ändamål att utforska, dela, stödja och (upp)leva läran om de tre juvelerna nämligen: Buddha (det uppvaknade sinnet), Dharma (undervisningen), Sangha (gemenskapen med likasinnade) genom att tillhandahålla meditationskvällar och retreater.

Sedan 2013 är föreningen med i SBS, Sveriges buddhistiska samarbetsråd – som 2020 övergår till att heta Sveriges buddhistiska gemenskap SBG, ett rikstäckande samfund för buddhistiska organisationer i Sverige. Föreningen 3juveler får statsbidrag som bl.a täcker hyra av möteslokalen i Stockholm, Drom Tönpa meditation center på söder. Som medlem hjälper du oss med fasta utgifter för tex nyhetsbrev, webbsida mm. 

Bli medlem: 

Du blir medlem i 3 juvelers ideella förening genom att betala valfri medlemsavgift en gång om året

till plusgiro nr. 40 49 28 – 4 

Det går också bra att betala ett valfritt bidrag till föreningens verksamhet utan att vara ”medlem”.

Glöm inte att uppge namn och epostadress.

Din medlemsavgift stödjer verksamheten att anordna retreater, bjuda in lärare och hyra externa lokaler för meditativ samvaro, samt täcka upp där statsanslaget inte räcker till.

Vill du få  nya uppdateringar till din e-post – maila oss!

3juveler.nu

3juveler@gmail.com

Kommentarer inaktiverade.