Lärare

 

 

Leela Sarti

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt, bland annat på Gaia House i England och hon tillhör det internationella nätverket av lärare knutna till Theravada center som Spirit Rock, Insight Meditation Society, USA, och Gaia House, UK, samt det Europeiska nätverket av insiktsmeditationslärare.

”Insiktsmeditation eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.” Leela Sarti

Leelas hemsida: http://freedomtrainings.com/

Franciska ”Kali” von Koch

Franciska von Koch (Kali) har mer än 30 års meditationsutövning med många längre retreater bakom sig. Hon har undervisat ett flertal tillfällen i Indien i samband med internationella retreater. Hon har haft det bärande ansvaret för måndagsmeditationen i Stockholm under många år. Hon har 2,5 års studier vid Spirit Rock Meditation Center, USA i ett fördjupande program av Buddha Dharma och hon är diplomerad Uttryckande Konstterapeut med en grundläggande examen i psykoterapi. I sin privata mottagning integreras meditation, mindfulness och dharmaperspektivet som en självklar ingrediens i arbetet med grupper och individer.

Kalis hemsida: http://franciskavonkoch.blogspot.se/

Larry Runciman

Larry Runciman började meditera som tonåring i California på 70-talet. Han har studerat ”Comparative Religion” och har många längre retreater i Asien, USA och England bakom sig. Han är erfaren i flera olika traditioner dock mest inom Theravada, med många lärare som till exempel Joseph Goldstein, Jack Kornfield samt Thailändska och Burmesiska lärare. Har har också gjort flera längre så kallade ”själv-retreater”.