Lärare

Kali (Franciska von Koch) har sedan sena sjuttiotalet många resor, retreater och möten med lärare från olika traditioner låtit prägla hennes andliga väg. Hon har undervisat ett flertal tillfällen i Indien gjort många längre retreater bl.a. 6 månader på Gaia House. Kali är medgrundare till både Vipassanagruppen och 3 juveler i Sverige och under 2018 har hon det bärande ansvaret för 3juvelers måndagsmeditation i Stockholm. På Med Jack Kornfield m.fl. studerade hon 2,5 års fördjupningsprogram i Buddhas lära (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center, USA. I Sverige har hon en steg-1 examen i psykoterapi som diplomerad uttryckande konstterapeut med privatmottagning i Gamla stan för psykoterapi och dharma-samtal. Mobil: 0046 411 92 03 – E-post: mettha@gmail.com

Lotta Ekelund ser sig inte som lärare men hon är ofta värd på måndagskvällarna och håller i introduktionskvällar och ”Sangha-kvällar” med guidade meditationer och samtal. Hon har haft Dharma i sitt liv sedan 80-talet och har varit på många retreater, främst i Indien och Sverige. Hon är just nu delaktig i ett program via Gaia House, för att bli certifierad ”Community Dharma Leader”

Larry Runciman

Larry Runciman började meditera som tonåring i California på 70-talet. Han har studerat ”Comparative Religion” och har många längre retreater i Asien, USA och England bakom sig. Han är erfaren i flera olika traditioner dock mest inom Theravada, med många lärare som till exempel Joseph Goldstein, Jack Kornfield samt Thailändska och Burmesiska lärare. Har har också gjort flera längre så kallade ”själv-retreater”. Larry är väldigt omtyckt för sin grundade närvaro och förkärlek för de fördjupande meditations-tillstånden sk. Jahnas. Larry undervisar regelbundet hos 3juveler, företrädesvis på engelska men han översätter gärna till svenska vid behov. Du når honom enklast via mejl: 196lgrunciman@gmail.com

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt, bland annat på Gaia House i England och hon tillhör det internationella nätverket av lärare knutna till Theravada center som Spirit Rock, Insight Meditation Society, USA, och Gaia House, UK, samt det Europeiska nätverket av insiktsmeditationslärare.Leela Sarti

”Insiktsmeditation eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.” Leela Sarti –  http://freedomtrainings.com/

Kommentarer inaktiverade.