Lärare

Franciska von Koch (Kali) har ett liv där meditationsutövningen blivit en självklar del av tillvaron. Sedan sena sjuttiotalet har resor, retreater och möten med lärare från olika traditioner präglat hennes livs väg. Hon har undervisat ett flertal tillfällen i Indien både själv och med lärare som Christopher Tittmus, Radha Wilson, Jaya Ashmore m fl. Hon har det bärande ansvaret för 3juveler och måndagsmeditationen i Stockholm sedan många år och leder regelbundet endagsretreater och en längre sommar och vinter retreat på Solbo retreatcenter. Sina studier i Buddhas lära har hon bl.a. fått av Jack Kornfield under 2,5 års fördjupningsprogram (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center, USA. I Sverige har hon en steg-1 examen i psykoterapi som diplomerad uttryckande konstterapeut och hon är författare till boken ”Omvänt uppror”. Privatmottagning i Gamla stan för psykoterapi och samtal. Mobil: 0046 411 92 03 – E-post: mettha@gmail.com

Larry Runciman

Larry Runciman började meditera som tonåring i California på 70-talet. Han har studerat ”Comparative Religion” och har många längre retreater i Asien, USA och England bakom sig. Han är erfaren i flera olika traditioner dock mest inom Theravada, med många lärare som till exempel Joseph Goldstein, Jack Kornfield samt Thailändska och Burmesiska lärare. Har har också gjort flera längre så kallade ”själv-retreater”. Larry är väldigt omtyckt för sin grundade närvaro och förkärlek för de fördjupande meditations-tillstånden sk. Jahnas.

Larry undervisar regelbundet hos 3juveler, företrädesvis på engelska men han översätter gärna till svenska vid behov. Du når honom enklast via mejl: 196lgrunciman@gmail.com

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt, bland annat på Gaia House i England och hon tillhör det internationella nätverket av lärare knutna till Theravada center som Spirit Rock, Insight Meditation Society, USA, och Gaia House, UK, samt det Europeiska nätverket av insiktsmeditationslärare.Leela Sarti

”Insiktsmeditation eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.” Leela Sarti –  http://freedomtrainings.com/

Kommentarer är stängda