Lärare

Kali (Franciska von Koch) har sedan sjuttiotalet många resor, retreater och möten med lärare från flera traditioner bakom sig.  Hon har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien, gjort många längre egna retreater och hon har en steg-1 examen i psykoterapi samt Expressive Arts. I början av år 2000 gick hon ett 2,5 årigt fördjupnings-program i buddhism,  (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i Diamond Approach sedan mer än ett decennium.

Meditationen ger mig livskvalité och har länge varit en naturlig del av min vardag. Dess värde kan inte mätas eller jämföras med något annat i tillvaron” Kali 

Lotta Ekelund kom i kontakt med Dharma och Vipassana i tonåren, och har sedan dess varit på många retreats i Asien och Europa. Hon är ofta värd på måndagskvällarna, undervisar i meditation, håller endagsretreater och ibland är hon assisterande lärare på längre retreater. Hon deltar just nu i ett program via Gaia House, och är snart certifierad ”Community Dharma Leader”.

 

Gästlärare hos 3juveler

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt, bland annat på Gaia House i England och hon tillhör det internationella nätverket av lärare knutna till Theravada center som Spirit Rock, Insight Meditation Society, USA, och Gaia House, UK, samt det Europeiska nätverket av insiktsmeditationslärare.

”Insiktsmeditation eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.” Leela Sarti 

 

 

Larry Runciman började meditera som tonåring i California på 70-talet. Han har studerat ”Comparative Religion” och har många längre retreater i Asien, USA och England bakom sig. Han är erfaren i flera olika traditioner dock mest inom Theravada, med många lärare som till exempel Joseph Goldstein, Jack Kornfield samt Thailändska och Burmesiska lärare. Har har också gjort flera längre så kallade ”själv-retreater”. Larry är väldigt omtyckt för sin grundade närvaro och förkärlek för de fördjupande meditations-tillstånden sk. Jahnas. Larry undervisar då och då hos 3juveler, företrädesvis på engelska men han översätter gärna till svenska vid behov.

 

 

Kommentarer inaktiverade.