Dharmatal

Dharmatal på svenska kan lyssnas till här. Klicka på länken du vill lyssna till, klicka sedan en gång till:

Glädje och kärlek; med Kali, (Franciska von Koch)

Frihetens anatomi: Leela Sarti med Leela Sarti

Tacksamhet och medkännande glädje med Kali (Franciska von Koch)

Meditations instruktioner med Kali (Franciska von Koch)

Djup tystnad med Leela Sarti

Föränderlighet, trygghet och Buddhas hjältesaga med Kali (Franciska von Koch)

Två sanningar, relativ och absolut med Kali (Franciska von Koch)

Att praktisera generositet är en viktig aspekt av vår väg och något som anses mycket viktigt i de länder där denna andliga tradition har sina rötter. Därför finns alltid en donationsbox tillgänglig i samband med de program som 3juveler erbjuder.
Endast genom ditt stöd och din generositet kan lärarna fortsätta med sitt arbete.

Här kan du göra en donation:

plusgironr: 40 49 28 – 4 till 3juveler

Kommentarer är stängda