Välkommen till 3Juveler

Aktuellt
Måndagsmeditation 19.00 – 20.30
VAR : Erstagatan 28b, – PORTKOD 1906

HÖSTTERMINEN PÅGÅR FRAM TILL OCH MED 18 DECEMBER 2017

Introduktionskväll första måndagen i varje kalendermånad
Föranmälan för nya vänner genom mejl till 3juveler@gmail.com
NÄR : Klockan 18.40 – 21.00 (meditationen börjar 19.00, introduktionen för nybörjare/nya meditatörer börjar 18.40)
KOSTNAD: Istället för en fast avgift ber vi om donationer som går till läraren för undervisningen samt lokalkostnad och fika.

VINTERRRETREAT
4 – 7 JANUARI 2018
Närvaro i vinterskrud
med Vipassana och Yinyoga
Kali (Franciska von Koch) och Anna Swärd
På Solbos tibetanska retreatgård utanför Fellingsbro
Information och anmälan till 3juveler@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/3juveler/.

Med vänliga hälsningar:

3 J U V E L E R – INSIGHT SWEDEN
Stora Nygatan 8
111 27 Stockholm
0723 11 80 44

www.3juveler.nu

https://www.facebook.com/groups/3juveler/

Föreningen 3Juveler erbjuder undervisning i Vipassana, med regelbundna veckosittningar på måndagar, stadsretreater och längre retreater med övernattning. Mindfulness som översätts till medveten sinnesnärvaro har en integrerad plats inom Vipassana-meditationens utövning.

Vipassana eller Insiktsmeditation kan spåras tillbaka till det sätt som Budda mediterade för 2500 år sedan. Att utöva insiktsmeditation går bra oavsett om man har en tro eller inte. Meditationen, som karaktäriseras av koncentration och sinnesnärvaro, avser att stilla sinnet och förfina medvetenheten så att vi kan uppleva sanningen om vårt liv på ett direkt sätt, utan förvirring och distraherande hinder. Utövandet av insiktsmeditation är ett ovärderligt verktyg för den som söker andligt uppvaknande, mental klarhet och en direkt vetskap om livets djupaste essens, bortom ord och koncept. Inom oss finns en naturlig frid och en potential för hjärtats gränslösa öppnande. Under meditationen, som kan vara guidad eller tyst, utforskar vi kraften i att verkligen vila medvetet i nuet.  Vipassanameditation utövas gående, stående, sittande och liggande.  Istället för en entréavgift kan man ge valfri donation för undervisningen, lokalkostnad och fika.

Välkommen !