Lärare

Kali (Franciska von Koch) har sedan sjuttiotalet många resor, retreater och möten med lärare från flera traditioner bakom sig.  Hon har undervisat i buddistisk meditation (Vipassana) sedan 90-talet bl.a i Indien, gjort många längre egna retreater och hon har en steg-1 examen i psykoterapi. Förutom att vara diplomerad i Expressive Arts, har hon arbetat som konstnär, musiker, skådespelare och hon är författare till ett par böcker. I början av år 2000 gick hon ett 2,5 årigt fördjupnings-program i buddhism,  (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center och hon är elev i Diamond Approach sedan mer än ett decennium. Den andliga vägen är det som alltid väglett henne genom livet, all kreativitet och alla relationer säger Kali.

Buddha lär ha sagt att alla världens tårar är fler en alla världshaven tillsammans, men kärleken i ”varandets närvaro” är kraftfullare än alla dessa tårar, därför att de tårarna också är välkomna där i närvaron” Kali 

Dana till Kali kan swishas på 0723 11 80 44

Lotta Ekelund kom i kontakt med Dharma och Vipassana i tonåren, och har sedan dess varit på många retreats i Asien och Europa. Hon är ofta värd på måndagskvällarna, undervisar i meditation, håller endagsretreater och assisterar på längre retreater. Hon är certifierad ”Community Dharma Leader” från ett program via Gaia House.

Lotta Ekelund har blivit den fasta klippan hos föreningen 3juveler.

Dana till Lotta Ekelund kan swishas på  0707 83 84 39

Gästlärare hos 3juveler

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt, bland annat på Gaia House i England och hon tillhör det internationella nätverket av lärare knutna till Theravada center som Spirit Rock, Insight Meditation Society, USA, och Gaia House, UK, samt det Europeiska nätverket av insiktsmeditationslärare.

”Insiktsmeditation eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.” Leela Sarti 

Dana till Leela Sarti kan betalas till 3juveler plusgirokonto nr: 40 49 28-4 – skriv Dana Leela

 

Larry Runciman började meditera som tonåring i California på 70-talet. Han har studerat ”Comparative Religion” och har många längre retreater i Asien, USA och England bakom sig. Han är erfaren i flera olika traditioner dock mest inom Theravada, med många lärare som till exempel Joseph Goldstein, Jack Kornfield samt Thailändska och Burmesiska lärare. Har har också gjort flera längre så kallade ”själv-retreater”. Larry är väldigt omtyckt för sin grundade närvaro och förkärlek för de fördjupande meditations-tillstånden sk. Jahnas. Larry undervisar då och då hos 3juveler, företrädesvis på engelska men han översätter gärna till svenska vid behov.

Dana till Larry Runciman kan betalas till 3juveler plusgirokonto nr: 40 49 28-4 – skriv Dana Larry

 

 

Kommentarer inaktiverade.