Lärare

Kali (Franciska von Koch) är författare, konstnär och lärare i buddhistisk meditation (Vipassana) och har en examen i psykoterapi med Expressive Arts som behandlingsmetod. Hon är bosatt i Gamla stan i Stockholm men uppehåller sig gärna på Gotland och i södra Indien där hon skriver, mediterar och vägleder människor & grupper genom individuella samtal och retreater. Som en av lärarna i 3juvelers verksamhet har hon med sig sin långa erfarenhet sedan 80-talet av många retreater och möten med lärare i öst och väst. Hennes längsta tysta retreat var 6 månader på Gaia House. I början av år 2000 gick hon det 2,5 åriga fördjupnings-program i buddhism,  (DPP) vid Spirit Rock Meditation Center under ledning av Jack Kornfield med fler. Kali är även elev i Diamond Approach vilket inspirerar hennes pågående utforskning. 

Dana till Kali kan swishas på 0723 11 80 44

Lotta Ekelund kom i kontakt med Dharma och Vipassana i tonåren, och har sedan dess varit på många retreats i Asien och Europa. Hon är ofta värd på måndagskvällarna, undervisar i meditation, håller endagsretreater och assisterar på längre retreater. Hon är certifierad ”Community Dharma Leader” från ett program via Gaia House.

Lotta Ekelund har blivit den fasta klippan hos föreningen 3juveler.

Dana till Lotta Ekelund kan swishas på  0707 83 84 39

Gästlärare hos 3juveler

Leela Sarti är verksam som insiktsmediationslärare och leder retreater internationellt, bland annat på Gaia House i England och hon tillhör det internationella nätverket av lärare knutna till Theravada center som Spirit Rock, Insight Meditation Society, USA, och Gaia House, UK, samt det Europeiska nätverket av insiktsmeditationslärare.

”Insiktsmeditation eller Vipassana, är en 2500 år gammal visdomstradition som på både ett subtilt och genomgripande sätt visar på en konkret väg till uppvaknande och förankring av medkänsla, inre frihet och kärlek.” Leela Sarti 

Dana till Leela Sarti kan betalas till 3juveler plusgirokonto nr: 40 49 28-4 – skriv Dana Leela

Larry Runciman började meditera som tonåring i California på 70-talet. Han har studerat ”Comparative Religion” och har många längre retreater i Asien, USA och England bakom sig. Han är erfaren i flera olika traditioner dock mest inom Theravada, med många lärare som till exempel Joseph Goldstein, Jack Kornfield samt Thailändska och Burmesiska lärare. Har har också gjort flera längre så kallade ”själv-retreater”. Larry är väldigt omtyckt för sin grundade närvaro och förkärlek för de fördjupande meditations-tillstånden sk. Jahnas. Larry undervisar då och då hos 3juveler, företrädesvis på engelska men han översätter gärna till svenska vid behov.

Dana till Larry Runciman kan betalas till 3juveler plusgirokonto nr: 40 49 28-4 – skriv Dana Larry

Kommentarer inaktiverade.