Generositet

Dana är ett ord på pali (det språk Buddha talade) som betyder gåva eller utövandet av generositet.

Dana innebar ett unikt sätt att relatera till den undervisning och det stöd som erbjuds. Istället för en kommersiell transaktion uttrycker Dana uppskattning och kärlek för den undervisning som förts vidare från generation till generation av andliga sökare.

Att praktisera generositet är en viktig aspekt av vår väg och något som anses mycket viktigt i de länder där denna andliga tradition har sina rötter. Därför finns alltid en donationsbox tillgänglig i samband med de program som 3juveler erbjuder.
Endast genom ditt stöd och din generositet kan lärarna fortsätta med sitt arbete.

Avgifter för retreater täcker endast de mest grundläggande kostnaderna såsom lokalhyra, logi, lärarens resa och mat.
Lärare och personal knutna till 3juveler får ingen betalning för den tid, energi och engagemang de erbjuder för att stödja ditt dharmapraktiserande.

Välkommen att stödja föreningen ekonomiskt på 3juveler plusgirokonto nr: 40 49 28-4

Vi tackar varmt för din vänlighet och generositet!

Kommentarer inaktiverade.