GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

Hanteringen av dina personuppgifter med anledning av ny lagstiftning per 25 maj 2018, GDPR, General Data Privacy Regulation

För dig som är medlem i den ideella föreningen 3juveler eller deltar i av oss organiserade aktiviteter

Personuppgifter vi samlar in

Vid ansökan om medlemskap i föreningen samlar vi in namn, födelsedatum (ej personnummer), adress, telefon och e-post för 3juvelers medlemsförteckning. Om ansökan görs via formuläret på hemsidan samlas även IP-adress in.

Vid deltagande i våra verksamheter samlar vi in namn och kontaktuppgifter.

I de fall signering görs med BankId samlas även personnummer in.

I de fall fotografier tas på deltagare i samband med våra aktiviteter, ber vi alltid om tillåtelse att publicera. Publicering kan då ske i nyhetsbrev, på hemsidan eller på sociala medier.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder insamlad data för att bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi tillhandahåller program och information via post, e-postutskick och via publik hemsida och Instagram.

Vår förening är medlem i SBG (Sveriges buddhistiska gemenskap). SBG är ett registrerat trossamfund och via dem kan vi ansöka om organisationsbidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Vid ansökan om organisationsbidrag delar vi information om medlemmar och frekventa besökare med SBG.

Medlemsdata sparas på ett externt USB-minne samt i SBG centrala medlemsregister som tillhandahålls via en molntjänst i samarbete med leverantörer av specifika GDPR säkrade databaser för lagring, hantering och kontroll av persondata åt SBG.

En gång om året kontrolleras medlemsregistret mot Statens personadressregister (SPAR) om alla uppgifter stämmer och uppdaterar där om t.ex. adressändringar har skett.

I de fall signering görs med BankId delas den information som ligger till grund för signeringen med vår leverantör TellusTalk AB. I avtalet med TellusTalk AB förbinder de sig att följa GDPR i alla avseenden och utan undantag.

Vill du avsluta ditt medlemskap ska det göras skriftligen med din underskrift. Du får därefter en bekräftelse per e-post att ditt medlemskap har upphört.

När det gäller mailinglistan kan du när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter. Nyhetsbrev avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Medlemskap i föreningen utgår ifrån avtal; ansökan om medlemskap

Deltagande i föreningens aktiviteter utgår från avtal och ibland samtycke

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i föreningen 3juveler. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även efter att du har upphört att vara medlem.

  • Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet
  • Vi behandlar deltagare i våra verksamheter under det år deltagandet ägde rum och efterföljande år.
Dina rättigheter

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

För dig som endast vill ha information från föreningen 3juveler

Vilka uppgifter vi sparar och hur vi använder dem

Vi sparar din e-postadress hos vår tjänsteleverantör Mailchimp och samlar upp epostadressen genom vårt gmail-konto.

Vi använder insamlade e-postadresser endast för att skicka information via e-postutskick från 3juveler och delar inte med tredje part.

Hur du kontrollerar dina uppgifter

Du kan när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp. Varje nyhetsbrev avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter.

Om du inte vill ha e-post genom vårt gmail-konto och vill att vi tar bort din epost-adress kan du meddela oss via e-post: 3juveler@gmail.com

Personuppgiftsansvarig:  Ideell förening 3juveler

Personuppgiftskontakt: Föreningens styrelse, 3juveler@gmail.com

Kommentarer inaktiverade.